Náhradní plnění 2024

Od roku 2012 je platná novela Zákona o zaměstnanosti, která upravuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, ze zákona Vám vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy zaměstnáváte právě 25 zaměstnanců, Vaší povinností je zaměstnat alespoň jednoho OZP pracovníka. Počty zaměstnanců se počítají v průměrném přepočteném počtu, výpočet je uveden v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

Jak můžete splnit náhradní plnění v tomto roce?

Díky nákupům služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají pracovníky OZP, podpoříte nejen jejich práci, ale navíc i dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění. Pro náhradní plnění doporučujeme služby naší společnosti Vřídlo, výrobní družstvo.

Povinný podíl v zaměstnávání OZP lze splnit těmito třemi způsoby nebo jejich kombinací:

Přímým zaměstnáním OZP

Odběrem služeb v rámci náhradního plnění 

Odvodem do státního rozpočtu 

Jak lze splnit povinný podíl pomocí náhradního plnění?

Náhradní plnění je optimální způsob, jak splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro všechny soukromé a státní společnosti s 25 a více zaměstnanci.

Pro rok 2024 byla vyhlášena průměrná mzda (vypočtená Českým statistickým úřadem za 1 až 3 čtvrtletí roku 2023) ve výši 42 427 Kč. Právě s touto hodnotou je počítáno pro výpočet náhradního plnění na rok 2024.

Kalkulačka náhradního plnění poskytuje orientační výpočet povinného podílu zaměstnanců a informace s tím související.

Kalkulačka pro výpočet náhradního plnění – Kalkulačka náhradního plnění

Poskytujeme náhradní plnění

Díky tomu, že zaměstnáváme více než 50 % OZP zaměstnanců, poskytujeme podpůrné činnosti v rámci náhradního plnění.

Jsme členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

Výhody náhradního plnění

Včasným odběrem služeb pro náhradní plnění si splníte povinný podíl OZP zaměstnanců náhradně a bez starostí.

V rámci náhradního plnění poskytujeme tyto činnosti: výroba kosmetiky, kooperační činnosti a jednoduché kooperační práce.

Co se stane, pokud nesplním povinný podíl?

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Způsoby podání žádosti o náhradní plnění

  • Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Odeslání prostřednictvím datové schránky
  • Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště úřadu práce.
Updating…
  • Žádné produkty v košíku.