KAPITOLA IV. Léta 1960 – 70

Léta 1960 — 1970 pro družstvo znamenala jeho upevnění. Již na počátku tohoto desetiletí bylo ustanoveno nové vedení družstva. Z důvodů územní reorganizace ČSR byl zrušen kraj Karlovy Vary a v souvislosti s tím i Krajský svaz družstev v Karlových Varech. Uvolněný dům ve Vítězné ulici č. 42 převzalo výrobní družstvo a současně získalo i některé kvalifikovanější a pro řídící práce schopnější pracovníky.

V roce 1961 přijalo Lidové družstvo invalidů v Karlových Varech název „Vřídlo“. Výběr názvu nebyl náhodný, protože má již od svého založení přímou vazbu na činnost tohoto mohutného přírodního fenoménu.
V suterénu kolonády započalo jako první s výrobou zkamenělých růží a dalších karlovarských suvenýrů. Princip výroby byl založen na sintrační činnosti vřídelní vody. Družstvo dovedně využívalo vřídelního kamene k výrobě upomínkových předmětů z aragonitu. Dosud využívá přírodních darů Vřídla do některých svých výrobků. Postupně dochází ke konsolidaci družstva a to již pod novým jménem Vřídlo. Bylo pokračováno ve vyčištění výrobního programu a k likvidaci neperspektivních činností, které byly zejména závislé na jednotlivcích.

Dále se rozvíjel a stabilizoval nosný program — výroba kosmetiky. Již v roce 1960/61 po likvidaci výrobního družstva Golgot Praha je zavedena v našem družstvu výroba kolínských vod Živé květy, ojedinělý patentovaný výrobek na světě. Přejímáme výrobu krystalické koupelové soli a Panax pasty, krému proti pocení nohou. Nutno podotknout, že i tentokrát pracovnice a pracovníci našeho družstva se rychle zapracovali, dokázali svou prací zajistit plynulost dodávek pro vnitřní trh těchto převzatých výrobků a zabezpečili další nárůst kosmetických výrobků.

V roce 1968 bylo započato s výstavbou nových moderních objektů, současného základního závodu v Karlových Varech – Bohaticích, který byl uveden do provozu roku 1971.

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.