Karlovarské krémyŠampon ArnikaKvalitní péče o ruce

KAPITOLA VII. Současnost

Léta 1990 - 1992 byla obdobím hlubokých společenských změn, které se odrazily v životě každého občana našeho státu, nevyhnuly se ani našemu družstvu.Procesní zařízení FRYMA

V roce 1992 dochází k transformaci družstva, ale i po ní si zachovává své zaměření a sociální charakter - vytváření pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením.

Průběžně je u nás zaměstnáno více než 60% všech zaměstnanců se zdravotním hendikepem, čímž se řadíme mezi významné zaměstnavatele postižených osob na Karlovarsku.

Zároveň se muselo vypořádat se změnou ekonomických podmínek, rozpadem trhu a ztrátou odbytových pozic, což vyústilo v problém nedostatku práce pro zaměstnance.

Následující léta jsou charakteristická postupnou změnou výrobního programu tj. doplněním tradiční výroby činnostimi kooperačními - tzn. "prací ve mzdě", zejména pro zahraniční firmy. Jednalo se o šicí programy, kontroly těsnících dílů a jiné jednoduché komletační práce.

K uchování klasického výrobního programu - výrobě kosmetiky bylo nutno přistoupit k poměrně rozsáhlé modernizaci zařízení a výrobních technologií. Za významý krok lze považovat nákup procesního zařízení "FRYMA", které umožnilo zahájit výrobu kvalitativně i technologicky náročných výrobků. Díky tomuto kroku je také zahájena výroba pěnivých zubních past a emulzních přípravků nové generace. Výrobní linky jsou postupně vybavovány novými plnícími a balícími stroji. Na trh se tak dostává kvalitnější i vzhlednější výrobek.

V období let 1997 - 1999 dochází k útlumu kooperačních činností, které přímo nesouvisí se základním výrobním zaměřením a programem družstva.

© 2013 VŘÍDLO Karlovy Vary


mail        administrace   © 2013 VŘÍDLO Karlovy Vary  |  

počítadlo.abz.cz